Over Scoren met gezondheid

“Wij denken dat het belangrijkste van positieve gezondheid is dat je mensen in zijn geheel ziet staan”

Sport, gezondheid en begeleiding naar de maatschappij

“FC Twente Scoren met Gezondheid is een erkende leefstijlinterventie gebaseerd op de dimensies van positieve gezondheid.

We draaien in de wijk volwassengroepen (in 3 wijken in Enschede) en jongeren in het voetbalstadion Grolsch Veste.

Wat wij eigenlijk doen is mensen fitter en actiever maken door sport en gezondheid in te zetten als middel. Daarnaast zijn we een traject waarin mensen begeleid worden naar de onderwijs- of arbeidsmarkt. Onze visie is dat sport, gezondheid en begeleiding naar de maatschappij aan elkaar gekoppeld moeten worden, om iemand optimaal te motiveren naar een beter leven. Als je met een persoon alleen maar bezig gaat met sport en vervolgens weer nutteloos thuis laat zitten, dan is het effect dat je bereikt met sporten minimaal. Naast de sport vinden er daarom zogenaamde thema’s plaats waarin mensen bijvoorbeeld werken aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid, maar ook geïnformeerd worden over kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt in Twente. Er zijn twee belangrijke doelen: mensen gezonder maken én mensen laten participeren in onze maatschappij. Bij dit laatste is het beheersen van de Nederlandse taal ontzettend belangrijk, hier speelt FC Twente Scoren met Gezondheid ook een belangrijke rol in.”

De match met positieve gezondheid

“Wij hebben aandacht voor alle dimensies van positieve gezondheid. Dit zie je ook terug in onze interventie. Hierin zit ook onze kracht, wij werken altijd vanuit alle mogelijkheden van de deelnemers. Daarbij gebruiken we sport als middel, omdat wij denken dat sport al zoveel raakvlakken heeft met bijvoorbeeld het werken aan je zelfvertrouwen, het leren samenwerken, het leren luisteren naar elkaar, werken aan je gezondheid enzovoorts. Wij hebben altijd één uur sport, en hier zit twee uur thema aan vast. Als je het sportdeel zou weghalen, bereik je niet wat we nu bereiken. Thema’s zijn bijvoorbeeld gezonde voeding, gezond bewegen, zelfbeeld, spanning en ontspanning. Daarnaast is er heel veel gericht op ‘wat is jouw droom?’ en hoe men dit kan bereiken. Wij denken dat het belangrijkste van positieve gezondheid is dat je mensen in zijn geheel ziet staan. Je stimuleert mensen om op alle verschillende vlakken van positieve gezondheid verantwoordelijkheid te nemen, met hulp weliswaar. Zo ben je niet alleen maar met een deelaspect van iemands leven bezig.”

 

 

Wat is FC Twente, scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbin...

Lees meer