Scoren met gezondheid jongeren

Wat is Scoren met gezondheid Jongeren? 

Scoren met gezondheid is een 13 weken durend traject van 2 dagdelen per week + 1 extra uur sport voor jong volwassenen van 18 tot ca. 27  jaar die zijn uitgevallen binnen het onderwijs of op een andere manier een positieve ontwikkeling willen doormaken naar een actieve toekomst.

Er wordt 13 weken gewerkt aan gezondheid, verschillende competenties, veerkracht, zelfvertrouwen, discipline, enz. Verder is er ook aandacht voor een aantal vragen: Wie ben ik? Hoe kom ik over? Wat wil ik? En hoe ga ik dit doen?  

Scoren met gezondheid is een samenwerkingstraject vanuit FC Twente, scoren in de wijk, het ROC van Twente, de 14 Twentse Gemeenten en Sportaal.

FC Twente is de neutrale, verbindende en motiverende factor. 

Sport wordt als middel ingezet en het traject is gebaseerd op de dimensies van positieve gezondheid (mix van gezondheid, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk functioneren, dagelijks functioneren). Iedereen kan meedoen, ook met de sport en beweegactiviteiten.

De methodiek laat de deelnemers hun eigen kracht ervaren, geeft inzicht in talenten en dromen en zet dit op een positieve manier in om ze meer de regie van hun leven te laten nemen. Er is aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen heeft die kracht te ontwikkelen. Het geeft handvatten om het eigen functioneren te verbeteren en de maatschappelijke/sociale deelname te vergroten. De jongeren werken o.a. aan hun gezondheid, verschillende competenties, zelfvertrouwen, discipline, veerkracht, doorzettingsvermogen.

Er is ook aandacht voor een aantal vragen: Wie ben ik? Hoe kom ik over? Wat wil ik? En hoe ga ik dit doen?  De deelnemer doet het zelf. Wij gaan op zoek naar verbinding. Wij zijn ervan overtuigd dat gedragsverandering niet tot stand kan komen zonder dat de deelnemer hierin zelf leidend is. Daarom bieden we altijd maatwerk. Wil dit traject echt effectief zijn moet het ingebed worden in een structureel aanbod waarin een perspectief geboden kan worden. Een goede samenwerking binnen én buiten het ROC van Twente is van groot belang. Het traject wordt afgesloten met een presentatie van de jongeren en een uitreiking van een verklaring van deelname. Door middel van een 0-meting en eindmeting worden de effecten zichtbaar gemaakt voor de deelnemer en de betrokken partijen.

Uitvoering en voorwaarde voor deelname

  • Leeftijd 18 t/m ca. 27 jaar
  • De uitvoering vindt plaats in en rondom het voetbalstadion De Grolsch Veste in Enschede.
  • Er zijn 2 startmomenten per jaar (aug. en jan/ febr).
  • Het traject bestaat uit 2 dagdelen + 1 uur extra sport per week.
  • Na 13 weken blijft de groep nog 6 maanden 1 uur met elkaar sporten volgens de Life Goals methodiek.

Aanmelden via medewerkers van het ROC of vanuit de Gemeente, RMC, hulpverleningsinstanties, e.a.

Studiefinanciering niet mogelijk. 

Erkenning Gezonde Leefstijlinterventie t/m 2023
In november 2020 is Scoren met gezondheid opnieuw voor 3 jaar Erkend als ‘Goed Beschreven Leefstijlinterventie'. Wij voldoen aan de criteria voor succesvol en effectief werken aan een gezonde leefstijl. Scoren met gezondheid is beoordeeld als een planmatige en doelgerichte aanpak, gericht op gedragsverandering bij onze deelnemers en het laat een duidelijke beïnvloeding van verbeterde omstandigheden op het gebied van gezondheid en participatie zien. Deskundigen stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van de interventie vast in een erkenningstraject van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners.

Heb je vragen of wil je meer weten?
info@scorenmetgezondheid.nl

   

 

 

 

 

Wat is FC Twente, scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbin...

Lees meer