Walking Football in Enter

29 oktober 2017

Wekelijkse trainingen op de donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur bij S.V. Enter aan de Stationsweg in Enter.

15 bijeenkomsten voor 15 euro !!

Kom vrijblijvend langs om het te proberen!

Op initiatief van het project Vitaal Enter en de Enterse voetbalverenigingen starten binnenkort trainingen walking football.

Walking Football Enter is op zoek naar senioren die niet meer kunnen meedoen aan het traditionele voetbal, maar wel weer een balletje willen trappen en in beweging willen komen. De 3e helft is ook zeer belangrijk.

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het aspect voetbal krijgt hierbij een andere dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen. Met deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten.

Dit initiatief wordt ondersteund door het project Vitaal Enter vanuit De Sportimpuls subsidie, onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Meer informatie:

Jantinette van Haagen, projectleider Vitaal Enter

jvanhaagen@rocvantwente.nl

06 - 510 914 00

Wat is FC Twente, scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbin...

Lees meer