5. Jantinette van Haagen Trajectbegeleider/Docent

 


Trajectbegeleider Scoren met gezondheid

Mijn overtuiging is dat gezondheid en geluk van binnenuit komt. Ik ben gefascineerd door gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Een ideale gezondheidszorg bestaat voor mij uit meer preventieve zorg, aandacht voor mentale gezondheid en samenwerking tussen professionals en disciplines

Ik werk inmiddels al meer dan 11 jaar voor Scoren met gezondheid. Samen met mijn collega Laura Höfte zijn we in 2009 als subsidieproject begonnen. Nu zijn we al jaren een vast onderdeel van het ROC van Twente, College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie van het ROC van Twente. Scoren met gezondheid is ontwikkeld samen met FC Twente, scoren in de wijk.

We hebben een geweldig team van professionals die ieder op zijn/haar gebied talenten en kwaliteiten inzet bij Scoren met gezondheid.

In 2015 heb ik een opleiding tot docent bij Hogeschool Windesheim afgerond. Van oorsprong kom ik uit het Sociaal Cultureel werk. Sport en gezonde leefstijl heb ik geïntegreerd in mijn dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Inmiddels ben ik afgestudeerd weerbaarheidstrainer, trainer In Balans, Beweegkuurtrainer en trainer 'senioren in beweging',

Als trajectbegeleider ondersteun en adviseer ik onze deelnemers in het nemen van een volgende stap in hun leven op het gebied van het verbeteren van de gezondheid en sociaal maatschappelijke participeren. Dit kan zijn dat deelnemers na ons traject verder gaan met vrijwilligerswerk, werk of bij het ROC van Twente een Educatie traject starten (beter Nederlands leren, computerles of rekenles). Of naar een BOL of BBL opleiding van het ROC van Twente gaan. Ik werk nauw samen met partijen zoals het Werkplein, het Leerwerkloket, gemeentes, werkgevers, leerwerkbedrijven, team bijzondere instroom van het ROC van Twente en organisaties rondom het doen van vrijwilligerswerk.

Daarnaast sta ik uitvoerend op groepen. Ik doe o.a. het project Supporter van Elkaar, een gezinsprogramma i.s.m. FC Twente, scoren in de wijk. Tevens ben ik projectleider van het project Vitaal Enter voor 55-plussers in Enter.

Ik werk met ontzettend veel plezier bij Scoren met Gezondheid. We zijn een leuk, hecht en gepassioneerd team.

Wat is FC Twente, scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbin...

Lees meer