Gezond leven

“Scoren met gezondheid”

Een gecombineerde leefstijlinterventie voor 18+ groepen
Stichting FC Twente, scoren in de wijk.
Scoren met gezondheid:

Een gecombineerde leefstijl interventie die gebaseerd is op de dimensies van positieve gezondheid (mix van gezondheid, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk functioneren, dagelijks functioneren) en waarbij de begeleiding van de deelnemers essentieel is. Vragen als ‘ben je zelf tevreden met je functioneren op de verschillende dimensies?’ en ‘wat zou je zelf willen veranderen?’ staan centraal. Het gaat hierbij niet alleen om het resultaat maar  vooral ook om de positieve methode waarmee dat resultaat bereikt wordt. De methodiek laat de deelnemers hun eigen kracht ervaren, geeft inzicht in talenten en dromen en zet dit op een positieve manier in om ze meer de regie van hun leven te laten nemen. Ook is er aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen heeft die kracht te ontwikkelen. Het geeft handvatten om hun eigen functioneren te verbeteren en de maatschappelijke/sociale deelname te vergroten. Sport wordt als middel ingezet om te werken aan gezondheid, diverse basisvaardigheden, het groepsproces en het zelfvertrouwen. Daarnaast komen op een niet schoolse manier diverse thema’s aan de orde die een rol spelen bij veerkracht, weerbaarheid, functioneren, gezondheid, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Positieve ervaringen en FC Twente zijn belangrijke motiverende factoren. Natuurlijk is het ook mogelijk om Scoren met gezondheid onder de vlag van een andere goede motivator uit te voeren. Met gecombineerde leefstijlinterventies worden de beste effecten geboekt als er een perspectief geboden kan worden (educatie, participatie, vrijwilligerswerk, betere gezondheid, sociale contacten, onderwijs en/of arbeidsmarkt). Docenten en studenten van het ROC van Twente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

 

 

 

Wat is FC Twente, scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbin...

Lees meer